Upon discovering Tylo, volunteers granted him a renewed opportunity to thrive and encounter a caring household.

T?is st??? t??k ?l?c? in A?st??li?. T?? v?l?nt???s ??t ? v??? st??n?? ???. T?? ??? w?s n??l?ct?? ?n? ?nl? ??m?t?l? ??s?m?l?? ? ???. M?st lik?l?, it l??k?? lik? ?n ?l?, ?l?s? ?l?nk?t.

B?t ?s s??n ?s t?? c??in? ??n?s ?? ?nim?l ???t?ct??s w??k?? ?n ?im, t?? ??? c??n??? ????n? ??c??niti?n.

YWZ0ZXJfZmluZGluZ190eWxvX3ZvbHVudGVlcnNfZ2F2ZV9oaW1fYV9zZWNvbmRfY2hhbmNlX3RvX2xpdmVfYW5kX2ZpbmRfYV9sb3ZpbmdfZmFtaWx5XzIxLnBuZw==.png

T?? m?st int???stin? t?in? is t??t t?? ??? ??? ?n ?wn??. T???, ?? ?i? n?t ???ll? c??? ????t ?is ??t. T?? ??? n?m?? T?l? s??nt ????s in t?? ???s?. H? w?tc??? w??t w?s ?????nin? ?n t?? st???t t?????? t?? ????. T?? ?wn?? n?v?? ?v?n c?t ?is ??i? ??? ?ll t?is tim?.

YWZ0ZXJfZmluZGluZ190eWxvX3ZvbHVudGVlcnNfZ2F2ZV9oaW1fYV9zZWNvbmRfY2hhbmNlX3RvX2xpdmVfYW5kX2ZpbmRfYV9sb3ZpbmdfZmFtaWx5XzIucG5n.png

S??n t?? ?wn?? w?s s? ti??? ?? t?? ??? t??t ?? ??ci??? t? ??t??niz? ?im. F??t?n?t?l?, it ??ll int? t?? ???? ??n?s ?? v?l?nt???s.

T??? ??minist???? ? s???tiv? t? t?? ?nim?l ?n? t?? v?l?nt???s w??? ??l? t? t?k? it t? ? ????m??. T?l?’s “??? c??t” w?s in ? t???i?l? st?t?. It w?s wint?? ??tsi?? ?t t?? tim?.

YWZ0ZXJfZmluZGluZ190eWxvX3ZvbHVudGVlcnNfZ2F2ZV9oaW1fYV9zZWNvbmRfY2hhbmNlX3RvX2xpdmVfYW5kX2ZpbmRfYV9sb3ZpbmdfZmFtaWx5XzIzLnBuZw==.png

S? t??t t?? ??? ???s n?t ????z?, t??? ??t ?n ? nic? ?l?ck j?ck?t. A?t?? t??t, ?? w?s c?st??t?? ?n? v?ccin?t??.

On t?? s?cc?ss ?? ?is li??, t?? ??? l???ns t? t??st ????l? ???in. V?l?nt???s ??v? ?l????? st??t?? l??kin? ??? n?w ?wn??s ??? ?im.

???? ???????????? ????? ?????? ?? ?? ??????????? ??? ? ???????? ?? ??? ?????????????? ?????? ???? ??????????? ??? ???? ?? ??? ????? ?? ???????. ?? ?????????? ?? ?? ??????? ?????? ?????? ?????????????, ????????? ??? ???? ?? ?????????, ??? ??????? ??????????? ??? ????????.

?? ??????? ????’? ?????, ?? ????????? ??? ?????????? ??? ?????????? ?? ??? ?????????? ??? ???????? ??? ???? ? ?????? ??????. ?? ???? ?????????? ?????? ?? ???????? ???????? ???? ?? ???? ??? ?? ???? ? ???????? ?????????? ?? ??? ????? ?? ???????, ????????? ? ??????? ???? ?????? ??? ????? ??? ??? ?????? ??????.